Termeni și condiții

Anterior utilizării site-ului performia.ro vă rugăm să studiați cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse în prezentul document. Accesarea și utilizarea site-ului este permisă exclusiv persoanelor care acceptă în integralitate prevederile cuprinse în acești Termeni și Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare, vă rugăm să nu accesați site-ul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le oferiți odată utilizarea site-ului performia.ro, se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) și cu Politicile de protecție a datelor cu caracter personal și de utilizare cookie-uri pe care le găsiți disponibile pe site.

1. Proprietarul site-ului

Site-ul performia.ro este deținut de către PERFORMIA FINANCE SRL, având sediul în Gherla, str. Apei, nr. 13, ap. 1, jud Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3108/2005, având CUI 17902377, telefon 0371322216 (* linie cu tarif normal), email: servus@performia.ro

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la Performia Finance SRL, respectiv termenii „performia.ro” sau „site” pentru a ne referi la site-ul performia.ro.

2. Prezentarea site-lui

Performia.ro este un site de prezentare a serviciilor oferite de Societate în domeniul contabilității financiare, precum servicii complete de contabilitate, salarizare și personal, analiză și consiliere financiară sau fiscală. Prin accesarea site-ului aveți posibilitate să vă informați atât cu privire la gama de servicii pe care vi le punem la dispoziție, cât și cu privire la echipa de economiști și experți contabili din cadrul Societății.

Vă informăm că prin intermediul site-lui aveți posibilitatea să solicitați o ofertă de preț personalizată în funcție de nevoile companiei dvs. În acest sens, vă rugăm să completați formularul de ofertă disponibil pe site, iar ulterior vom reveni către dvs. cu o prezentare a ofertei și alte detalii legate de o posibilă colaborare.

De asemenea, la secțiunea Cariere de pe site sunt prezentate locurile de muncă disponibile în cadrul Societății, la care puteți aplica prin apăsarea butonului ,,apply now”, urmând ca în fereastra deschisă să vă atașați și să ne transmiteți CV-ul.

Prin trimiterea unei solicitări de ofertă sau prin aplicarea pentru una dintre pozițiile disponibile în Societate vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate, inclusiv în vederea contactării dumneavoastră de către Societate, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului. Vă informăm că Societatea depune toate eforturile necesare în scopul păstrării confidențialității Informațiilor cu caracter confidențial pe care ni li oferiți. Pentru mai multe detalii legate de prelucrarea datelor vă rugăm să accesați Politica de protecția a datelor cu caracter personal de pe site.

Pentru solicitarea de ofertă și a oricăror altor informații, puteți contacta Societatea la datele menționate în secțiunea de contact de pe site.

3. Condiții de utilizare a site-ului

Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionarea și contactarea Societății în vederea solicitării de oferte sau în vederea inițierii unor relații de parteneriat cu Societatea.

Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

4. Limitarea răspunderii

Nu putem garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil de utilizat. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă în acest sens.

Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

5. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă ne va fi comunicată direct prin email la adresa servus@performia.ro

Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.

Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

6. Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Utilizatorul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului PERFORMIA, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

7. Publicitatea

Prin accesarea site-lui, aveți posibilitatea de a vă manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra serviciilor, promoțiilor, etc. Societății într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Societății cu referire la informațiile conținute de acesta.

Vă puteți retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare la adresa servus@performia.ro sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

8. Legea aplicabilă

Relația dintre Utilizator și Societate va fi guvernată și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Societate și Utilizator în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

10. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Societatea PERFORMIA FINANCE SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare în acest sens, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și/sau utilizării acestuia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea serviciilor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.